goldenpalace.be

Verantwoordelijk spelen

 

Hoewel kansspelen plezier, genot en zelfs een zekere euforie brengen, kunnen ze ook verslavend zijn. Golden Palace verdedigt een verantwoordelijke en toegewijde visie op entertainment binnen het bedrijf. De Groep is altijd bijzonder alert geweest op dit fenomeen en heeft tal van middelen ingezet om te anticiperen op eventuele risico's.

EUROPEAN SAFER GAMBLING WEEK 2023

ESGW, of European Responsible Gambling Week, is een jaarlijks initiatief dat alle belanghebbenden in de gokindustrie samenbrengt om verantwoord gokken te promoten en gokkers te beschermen. Dit jaar vindt deze speciale week plaats van 13 tot 19 november 2023.

Als stichtend lid van BAGO neemt Golden Palace actief deel aan het initiatief. We hebben gokken altijd serieus genomen en hebben een reeks maatregelen genomen om een veilige en verantwoorde gokomgeving te garanderen voor al onze klanten, zowel in België als in Frankrijk.

 

ESGW - Hoogtepunten van editie 2023:

♣ Stakeholder’s Day - Dinsdag 14 november

Alle belanghebbenden uit de sector komen samen voor een persconferentie. De kansspelexploitanten die lid zijn van BAGO, waaronder Golden Palace, ondertekenen het Zorgplichtverdrag. Deze overeenkomst heeft als doel de bescherming van spelers te maximaliseren door een zorgplicht in te voeren. Het is een plechtige verbintenis, een soort eedaflegging die onze vastberadenheid versterkt om spelers te beschermen en verantwoord gokken te promoten. De conferentie, getiteld "Spelerbescherming in een digitale wereld", zal worden gevolgd door een boeiende discussie over verantwoord gokken en spelerbescherming. Vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, de toezichthouder, de academische wereld en de politiek zullen aanwezig zijn.

Lees ons persbericht HIER

 

Terug

De groep is ook een actief en stichtend lid van de Belgian Association of Gaming Operators (BAGO). Deze vereniging omsluit de vijf grootste ondernemingen in de Belgische particuliere kansspelensector. Ze heeft tot doel een voortrekkersrol te spelen op het gebied van veilig en verantwoord spelen. Daarnaast heeft ze als missie de economische levensvatbaarheid van de kansspelensector te vrijwaren en de aantrekkelijkheid van de particuliere sector ten aanzien van de illegale goktenten te handhaven. Tenslotte fungeert zij als gesprekspartner voor de overheid en de gemeenschap.

De BAGO-leden hebben een aanzienlijke donatie gedaan als steun voor academisch onderzoek naar veilig en verantwoord gokgedrag. Dankzij de fondsen zal het team van professor Xavier Noël, psycholoog en onderzoeker aan de faculteit Geneeskunde en docent aan de faculteit Psychologie (ULB), onderzoek kunnen verrichten naar risicogedrag en de preventie ervan.

"Door dit wetenschappelijk onderzoek zelf te financieren, vullen wij een leemte op", verklaart Massimo Menegalli, lid van de raad van bestuur van BAGO en CEO van de Golden Palace Group. "In het verleden kon het Belgische kansspelenbeleid niet voldoende berusten op wetenschappelijke feiten. Wij zijn al geruime tijd vragende partij om een deel van de jaarlijkse bijdragen die de particuliere exploitanten uitkeren voor de werking van de Kansspelencommissie te gebruiken om het onderzoek te financieren. Met dit in ons achterhoofd, hebben wij beslist het voortouw te nemen."

Als actief lid van de BAGO zet Golden Palace zich niet alleen in voor de bescherming van de spelers maar ook van kwetsbare groepen. Daarom heeft de onderneming zich aangesloten bij het actieprogramma voor sensibilisatie- en mobilisatiecampagnes. De mediacampagne "Wij nemen veiliger gokken zeer serieus" is hiervan het bewijs.

Niemand onder de 18 jaar mag de speelhallen betreden of weddenschappen afsluiten. De toegang tot de fysieke en online speelhallen is pas toegestaan vanaf 21 jaar.

Dankzij een streng controlebeleid zullen de zogenaamd kwetsbare personen zich de toegang geweigerd zien. Dit zijn mensen die op eigen verzoek zijn uitgesloten (zelfuitsluiting), mensen die door de Kansspelencommissie werden uitgesloten of mensen uit een bepaalde beroepscategorie.

Klanten in staat stellen te spelen in volle vertrouwen en in alle veiligheid is een van de fundamentele prioriteiten van Golden Palace. Daarom hebben we verschillende beschermingsmaatregelen getroffen:

  • Strijd tegen het illegaal gokken
  • Vergunningsplicht voor de speelhallen, de materialenleveranciers, de dienstverleners en het personeel
  • Personeel dat opgeleid is om risicogedrag op te sporen
  • Preventie en bijstand

Zodra een speler hiertoe de behoefte voelt, kan hij of zij gemakkelijk een stap terug zetten en tijdelijk stoppen met spelen. Golden Palace steunt dit initiatief door de mogelijkheid te bieden zichzelf uit te sluiten van het spelen.

Een speler kan op elk moment om hulp vragen. Verschillende hulpplatforms zijn beschikbaar op de online kansspelenwebsite.

Hoe vraag ik een uitsluiting aan?

ESGW 2023

EUROPEAN SAFER GAMBLING WEEK 2023

ESGW, of European Responsible Gambling Week, is een jaarlijks initiatief dat alle belanghebbenden in de gokindustrie samenbrengt om verantwoord gokken te promoten en gokkers te beschermen. Dit jaar vindt deze speciale week plaats van 13 tot 19 november 2023.

Als stichtend lid van BAGO neemt Golden Palace actief deel aan het initiatief. We hebben gokken altijd serieus genomen en hebben een reeks maatregelen genomen om een veilige en verantwoorde gokomgeving te garanderen voor al onze klanten, zowel in België als in Frankrijk.

 

ESGW - Hoogtepunten van editie 2023:

♣ Stakeholder’s Day - Dinsdag 14 november

Alle belanghebbenden uit de sector komen samen voor een persconferentie. De kansspelexploitanten die lid zijn van BAGO, waaronder Golden Palace, ondertekenen het Zorgplichtverdrag. Deze overeenkomst heeft als doel de bescherming van spelers te maximaliseren door een zorgplicht in te voeren. Het is een plechtige verbintenis, een soort eedaflegging die onze vastberadenheid versterkt om spelers te beschermen en verantwoord gokken te promoten. De conferentie, getiteld "Spelerbescherming in een digitale wereld", zal worden gevolgd door een boeiende discussie over verantwoord gokken en spelerbescherming. Vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, de toezichthouder, de academische wereld en de politiek zullen aanwezig zijn.

Lees ons persbericht HIER

 

BAGO

De groep is ook een actief en stichtend lid van de Belgian Association of Gaming Operators (BAGO). Deze vereniging omsluit de vijf grootste ondernemingen in de Belgische particuliere kansspelensector. Ze heeft tot doel een voortrekkersrol te spelen op het gebied van veilig en verantwoord spelen. Daarnaast heeft ze als missie de economische levensvatbaarheid van de kansspelensector te vrijwaren en de aantrekkelijkheid van de particuliere sector ten aanzien van de illegale goktenten te handhaven. Tenslotte fungeert zij als gesprekspartner voor de overheid en de gemeenschap.

De BAGO-leden hebben een aanzienlijke donatie gedaan als steun voor academisch onderzoek naar veilig en verantwoord gokgedrag. Dankzij de fondsen zal het team van professor Xavier Noël, psycholoog en onderzoeker aan de faculteit Geneeskunde en docent aan de faculteit Psychologie (ULB), onderzoek kunnen verrichten naar risicogedrag en de preventie ervan.

"Door dit wetenschappelijk onderzoek zelf te financieren, vullen wij een leemte op", verklaart Massimo Menegalli, lid van de raad van bestuur van BAGO en CEO van de Golden Palace Group. "In het verleden kon het Belgische kansspelenbeleid niet voldoende berusten op wetenschappelijke feiten. Wij zijn al geruime tijd vragende partij om een deel van de jaarlijkse bijdragen die de particuliere exploitanten uitkeren voor de werking van de Kansspelencommissie te gebruiken om het onderzoek te financieren. Met dit in ons achterhoofd, hebben wij beslist het voortouw te nemen."

Verantwoordelijk Spelen

Als actief lid van de BAGO zet Golden Palace zich niet alleen in voor de bescherming van de spelers maar ook van kwetsbare groepen. Daarom heeft de onderneming zich aangesloten bij het actieprogramma voor sensibilisatie- en mobilisatiecampagnes. De mediacampagne "Wij nemen veiliger gokken zeer serieus" is hiervan het bewijs.

Niemand onder de 18 jaar mag de speelhallen betreden of weddenschappen afsluiten. De toegang tot de fysieke en online speelhallen is pas toegestaan vanaf 21 jaar.

Dankzij een streng controlebeleid zullen de zogenaamd kwetsbare personen zich de toegang geweigerd zien. Dit zijn mensen die op eigen verzoek zijn uitgesloten (zelfuitsluiting), mensen die door de Kansspelencommissie werden uitgesloten of mensen uit een bepaalde beroepscategorie.

Klanten in staat stellen te spelen in volle vertrouwen en in alle veiligheid is een van de fundamentele prioriteiten van Golden Palace. Daarom hebben we verschillende beschermingsmaatregelen getroffen:

  • Strijd tegen het illegaal gokken
  • Vergunningsplicht voor de speelhallen, de materialenleveranciers, de dienstverleners en het personeel
  • Personeel dat opgeleid is om risicogedrag op te sporen
  • Preventie en bijstand

Zelfuitsluiting van kansspelen

Zodra een speler hiertoe de behoefte voelt, kan hij of zij gemakkelijk een stap terug zetten en tijdelijk stoppen met spelen. Golden Palace steunt dit initiatief door de mogelijkheid te bieden zichzelf uit te sluiten van het spelen.

Een speler kan op elk moment om hulp vragen. Verschillende hulpplatforms zijn beschikbaar op de online kansspelenwebsite.

Hoe vraag ik een uitsluiting aan?

Terug